POLITIKA PRIVATNOSTI

.

Poštovani, Dana 25. svibnja 2018. „GDPR“, nova uredba EU-a koja ima za cilj objediniti propise o zaštiti podataka u cijeloj EU, stupila je na snagu. Kao Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Lajkonik" klub, htjeli bismo želimo vas obavijestiti da štitimo vaše osobne podatke najbolje što možemo. Postupamo s najvećom pažnjom u vezi s obradom osobnih podataka, posebice u sprječavanju neovlaštenog pristupa, gubitka ili nezakonite distribucije. S druge strane, ako prestanete surađujete s nama, brišemo Vaše podatke ili ih podvrgavamo animaciji nakon isteka rokova potrebnih za obradu Vaših podataka, proizašlih npr. iz obveznih zakonskih propisa.

U skladu s člankom 13. navedene Uredbe obavještavamo vas da:

.
 1. . Administrator Vaših osobnih podataka koji se obrađuju u vezi s postojećom suradnjom je Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Lajkonik" 31-511 Kraków, ul. Rakowicka 10b/4. Kontakt: e-mail: [email protected], telefon: < /a>.
 2. .
 3. . Vaše osobne podatke obrađivati ćemo u svrhu provođenja upisa za: nogometne tečajeve za djecu i mlade Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Lajkonik" 31-511 Kraków, ul. Rakowicka 10b/4. Kontakt: email: [email protected], telefon: grupne i individualne aktivnosti, jednodnevni i višednevni izleti na turnire i kampove za djecu i mlade, sve aktivnosti pod : ime Vaši osobni podaci također će se obrađivati za pravilna organizacija nogometnih natjecanja /podaci dostupni organizacijama koje nadziru Poljski nogometni savez, Ministarstvu sporta i rekreacije i drugim subjektima koji nadziru rad kluba. Vaša će se slika također koristiti za širenje fotografija i materijala tvrtke s naših događaja na internetu, e-poštom, društvenim mrežama. Vaše osobne podatke obrađivati ćemo za izdavanje računa vezanih uz naše aktivnosti i informacije o našoj aktualnoj ponudi. Također će se koristiti u kurtoazne svrhe, odnosno za slanje čestitki u posebnim prilikama. Na temelju članka 6. stavka 1. točke (a, b) Opće uredbe o zaštiti podataka od 27. travnja 2016.
 4. . Osobni podaci će se čuvati dok ne opozovete svoju privolu.
 5. . Imate pravo od voditelja obrade zatražiti pristup svojim osobnim podacima, pravo na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade, pravo na povlačenje privole u bilo kojem trenutku i pravo na prenosivost podataka.
 6. . Imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu predsjednika Ureda za zaštitu osobnih podataka.
 7. . Davanje osobnih podataka je dobrovoljno, ali nužno za izvršenje naloga u skladu s ugovorom. U slučaju nedostavljanja podataka neće biti moguće izvršiti ugovor.
 8. .
 9. . Podaci koje date neće biti dostupni trećim stranama. Primatelji podataka bit će samo zakonom ovlaštene ustanove.
 10. . Podaci koje ste učinili dostupnima neće biti predmet profiliranja.
 11. . Vaše osobne podatke čuvat ćemo i obrađivati u razdoblju potrebnom za izvršenje ugovorne obveze. U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46. /EC (u daljnjem tekstu: GDPR) u primjeni od 25.05.2018. Pridržavamo se naše obveze informiranja u vezi s obradom Vaših osobnih podataka u skladu s politikom GDPR.
.

Uvjeti

 1. Podaci o subjektu: Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Lajkonik" 31-511 Kraków, ul. Rakowicka 10b/4 Porezni ID: 6772308103 ID tvrtke: 120665152.
 2. . Podaci za kontakt: Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Lajkonik" 31-511 Kraków, ul. Rakowicka 10b/4. Kontakt: email: [email protected], telefon: .
 3. .
 4. . Trošak članarine - prema potpisanom ugovoru.
 5. . Nudimo uslugu u vidu treninga djece i omladine u nogometu.
 6. Informacije o svim dostupnim oblicima plaćanja članarina plaćanje članarine samo putem sustava Przelewy24 putem klubske platforme ProTrainUp.
 7. . Logo Przelewy24 kao posredničke tvrtke u rukovanju internetskim plaćanjima može se pronaći na https://lajkonik.protrainup.com/hr/integrations.
 8. . Polaznik razreda Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Lajkonik" plaća članarinu putem sustava Przelewy24 putem platforme kluba ProTrainUp.
 9. . Detaljne obveze informiranja internetskog trgovca dostupne su u Zakonu o pravima potrošača od 30. svibnja 2014.
 10. . Treninzi se održavaju prema rasporedu koji utvrđuje klub Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Lajkonik".
 11. . O svim spornim stvarima odlučuje Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Lajkonik" na svom sastanku.