Sprzęt i magazyny

Przyjęcia i wydania sprzętu

Przyjęcia i wydania sprzętu

Tomasz Cybulski
1 miesiąc temu

Aby przyjąć na magazyn nowy sprzęt, przejdź do widoku magazynu i tam w prawym górnym rogu ekranu kliknij w zielony przycisk „Przyjmij”.

186.png
Po wyświetleniu okna przyjmowania sprzętu na magazyn, będziesz miał do uzupełnienia kilka istotnych pól. Pierwsze to wybór produktu, który będziesz przyjmował na stan do wybranego magazynu. Jeżeli nie dodałeś tego produktu wcześniej do katalogu sprzętów, możesz to zrobić teraz klikając w ikonkę plusika w prawym górnym rogu okna.
187.png
Kolejny etap to wybranie źródła, z którego nastąpi przyjęcie produktu na magazyn. Na liście wyboru masz do wybrania kilka pozycji m.in. sklep, sponsor czy inny magazyn. Następnie musisz ustalić gdzie ma trafić dodawany produkt, domyślnie jest to magazyn, w którym rozpocząłeś procedurę przyjęcia sprzętu na magazyn. Następnie uzupełnij ilość oraz cenę produktu. W kolejnym kroku wybierz osobę odpowiedzialną za przyjęcie sprzętu na magazyn. Domyślnie jest to osoba, która to przyjęcie wprowadza do systemu. Ostatni krok, to możliwość wprowadzenia komentarza. Po uzupełnieniu wszystkich obowiązkowych pól, pozostaje zapisanie przyjęcia. Aby to zrobić kliknij w zielony przycisk „zapisz” w prawym dolnym rogu okna.
188.png
Aby wydać produkt z magazynu, kliknij w pomarańczowy przycisk „wydaj” w prawym górnym rogu ekranu. Możesz to zrobić zarówno z poziomu strony danego magazyny, jak i strony konkretnego produktu. Aby tam wejść kliknij w nazwę sprzętu na liście w magazynie. Pierwszym obowiązkowym polem do oznaczenia jest wybranie wydawanego produktu. Następnie musisz określić typ wydania tj.: przesunięcie międzymagazynowa, sprzedaż, wypożyczenie lub utylizacja. W kolejnym kroku określasz źródło oraz cel wydania. W celu możesz określić kupującego, wypożyczającego, zawodnika, trenera, rodzica itd. Pozostaje jedynie wybrać ilość produktów ,cena wydania oraz osoba odpowiedzialna za wydanie.
189.png
W zależności od typu wydania w różny sposób będzie zachowywało się odświeżenie ilościowego stanu magazynowego danego produktu. W przypadku wypożyczenia, stan magazynowy będzie aktualizować się jedynie po stronie aktualnie posiadanych w magazynie produktów jednakże całkowity zasób będzie także uwzględniał te produkty, które zostały wypożyczone. W innych przypadkach: sprzedaż, przesunięcie czy też utylizacja sprzętu, ilość będzie zmieniała się zarówno po stronie stanu magazynowego jak i sumarycznej ilości produktów.